Tin tức

Kích Thước Các Khổ Giấy Dán Tommy

ác khổ giấy dán Tommy

Hiện nay trên thị trường có bán 2 dòng giấy dán Tommy: 1 Loạị đóng thành xấp khổ A5, 1 Loại đóng thành hợp khổ A4. Hai loại này đều dùng để ghi chú hoặc in mã vạch sản phẩm. Mỗi loại có nhiều kích cỡ khác nhau và có một mã số để ký hiệu tuy nhiên nhiều người lại không nhớ kích thước và hay mua nhầm làm tốn thời gian. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp mọi người thống kê ra các mã số kích thước của 2 loại này.

 có tổng cộng 22 mã tương ứng với 22 kích thước khác nhau trong đó có hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật

giay-dan-tommy
Kích cớ số lượng miếng trong 1 một xấp
99:  96 miếng nhỏ, kích thước 7x31mm.
100:  8 miếng nhỏ,  kích thước 37x96mm.
101: 6 miếng nhỏ, kích thước 50 x 96mm
102:  12 miếng nhỏ, kích thước 52x47mm.
103: 12 miếng nhỏ, kích thước 36x62mm.
104: 14 miếng nhỏ, kích thước 25x78mm.
105:  30 miếng nhỏ, kích thước 25x37mm.
106:  42 miếng nhỏ, kích thước 25x25mm. ( hình vuông)
107:  30 miếng nhỏ,  kích thước 17x50mm.
108: 40 miếng nhỏ,  kích thước 19x36mm.
109:  55 miếng nhỏ, kích thước 12x37mm.
110: 72 miếng nhỏ, kích thước 16x22mm.
112:  144 miếng tròn nhỏ, kích thước 8 x 20mm.
114: 192 miếng tròn nhỏ, đường kính 11mm. ( hình tròn)
115:  120 miếng tròn nhỏ, đường kính 14mm. ( hình tròn)
116: 80 miếng tròn nhỏ, đường kính 18mm. ( hình tròn)
117: 80 miếng tròn nhỏ, đường kính 23mm. ( hình tròn)
118: 80 miếng tròn nhỏ, đường kính 30mm. ( hình tròn)
119: 2 miếng nhỏ, kích thước 92x157mm.
122: 16 miếng nhỏ, kích thước 17x85mm.
123: 60 miếng nhỏ, kích thước 10x29mm.
124: 15 miếng nhỏ, kích thước 38x52mm

 có tổng cộng 25 mã tương ứng với 25 kích thước trong đó có hình chữ nhật, hình tròn không có hình vuông

cac-mau-giay-dan-tommy
Kích cỡ số lượng miếng trong 1 hộp
125: 200 miếng nhỏ, kích thước 206x145mm
126: 400 miếng nhỏ, kích thước 102x143mm
127: 600 miếng nhỏ, kích thước 100x94mm
128: 800 miếng nhỏ, kích thước 100x72mm
129: 1000 miếng nhỏ, kích thước 98x56mm
130: 1200 miếng nhỏ, kích thước 101x47mm
131: 1400 miếng nhỏ, kích thước 98x40mm
132: 4800 miếng nhỏ, kích thước 45.7x21x2mm
133: 1600 miếng nhỏ, kích thước 101x36mm
134: 3000 miếng nhỏ, kích thước 98x18mm
135: 2100 miếng nhỏ, kích thước 66x40mm
136: 2400 miếng nhỏ, kích thước 70x35mm
137: 4000 miếng nhỏ, kích thước 50x28mm
138: 10.000 miếng nhỏ, kích thước  40x14mm
139: 4200 miếng nhỏ, kích thước 70x20mm
140: 8000 miếng nhỏ, kích thước 38x17mm
141: 6400 miếng nhỏ, kích thước 45.7×16.9mm
142: 1200 miếng nhỏ, đường kính 60mm ( hình tròn)
143: 4400 miếng nhỏ, kích thước 48x25mm
144: 3000 miếng nhỏ, kích thước 67x28mm
145: 6500 miếng nhỏ, kích thước 38x21mm
146: 18.000 miếng nhỏ, kích thước 20x15mm
147: 3200 miếng nhỏ, kích thước 48x34mm
148: 3300 miếng nhỏ, kích thước 66x25mm
149: 1800 miếng qua, kích thước 68x47mm

Sau các thông số đưa trên mong rằng sẽ giúp ích cho mọi người trong việc lựa chọn đúng kích cỡ giấy dán Tommy, từ đó tiết kiệm được thời gian trong việc mua văn phòng phẩm

Hotline tư vấn miễn phí: 0931450896
Zalo